ประกาศ:

หยุดการอัพเดท ตั้งแต่ ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป ให้เข้าชมที่ thaitvnews2014.blogspot.com

Friday, August 30, 2013

Download E-Book หนังสือฟรี หายาก จำนวนมาก

ที่มา http://textbooksproject.org/


คลิ้กขวา save link as ได้เลย

ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์การเมืองเวียดนาม ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เล่ม 1 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เล่ม 2
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจทวีปยุโรปจากยุกดึกดำบรรพ์ถึงค.ศ.1750 รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามและสงครามแปซิฟิก ประวัติศาสตร์ลาว พม่า ขบวนการนักศึกษากับประวัติศาสตร์อันระทึกใจ
การเกษตรญี่ปุ่นจะอยู่รอดหรือไม่ ญี่ปุ่น-ไทย-อุษาคเนย์ ญี่ปุ่น ฝ่าวิกฤตสู่อนาคต ร.๕ เสด็จอินเดีย
ประวัติศาสตร์อีสาน ประวัติศาสตร์นิพนธ์ตะวันตก ขุนนางอยุธยา ประวัติศาสตร์กัมพูชา
ญี่ปุ่นสมัยโชวะ ประวัติศาสตร์บอกเล่าจากพ่อสู่ลูก ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยจนถึง พ.ศ.๒๔๘๔ ประวัติศาสตร์ไทยสมัย พ.ศ.2352-2453 ด้านเศรษฐกิจ ข้าว ในเศรษฐกิจไทย
ประวัติคลองรังสิตการพัฒนาที่ดินและผลกระทบต่อสังคม จักรวรรดินิยมญี่ปุ่นปัจจุบันระบบวงไพบูลย์มหาเอเชียบูรพา การปกครองและการบริหารของไทยสมัยโบราณ การปฏิวัติสยาม พ.ศ.2475
2475 และ 1 ปี หลังการปฏิวัติ ประวัติการเมืองไทย 2475-2500 ความเป็นมาของทฤษฎีแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ไทย ผู้บัญชาการชาวพุทธ
ลำดับเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครองไทย 2475-2535 ธรรมศาสตร์กับการเมือง รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของชนชั้นผู้นำไทยตั้งแต่รัชกาล๔-พ.ศ.๒๔๗๕
ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 600 ปี 3 ทศวรรษ14 ตุลา กับประชาธิปไตยไทย ธรรมศาสตร์และการเมืองเรื้องพื้นที่ การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ พิมพ์ครั้งที่3
รัฐในพม่า ชุมชนจินตกรรม ข้าวกับมนุษย์-นิเวศวิทยาทางการเกษตรในเอเขัยอาคเนย์ มอญ-เขมรศึกษา
ความเป็นมาของคำสยาม ไทย ลาวและขอม พระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค) การเคลื่อนไหวของยุวสงฆ์ไทยรุ่นแรก พ.ศ.2477-2484 ประวัติการประพันธ์นวนิยายไทย
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย เล่ม ๑ ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย เล่ม ๒ บทวิเคราะห์ว่าด้วยการศึกษากับปัญหาสภาวะความรู้มนุษย์ รักเมืองไทย เล่ม 1
ความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการระหว่างจีนกับไทย From Japan to Arabia-Ayutthaya’s Maritime Relations with Asia โครงสร้างสังคมของชาวนาไทย โครงสร้างสังคมญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น-การก่อตัวเป็นชาติใหม่ ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่ ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย ประวัติศาสตร์มาเลเซีย
ประวัติศาสตร์ยุโรป ค.ศ.1494-1789 ประวัติศาสตร์อาหรับและกำเนิดอิสลาม ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ พระศรีมหาโพธิ์
วิวัฒนาการทุนนิยมของญี่ปุ่น เวียดนามหลัง 1975 ศาสตราจารย์อิฌิอิกับกึ่งศตวรรษเส้นทางไทยศึกษา สิทธิมนุษยชน-เกณฑ์คุณค่าและฐานความคิด
เอเชียตะวันออกยุคใหม่ เล่มหนึ่ง เอเชียตะวันออกยุคใหม่ เล่มสอง เอเชียตะวันออกยุคใหม่ เล่มสาม เอเชียตะวันออกยุคใหม่ เล่มสี่
อยุธยา-บรรณานุกรม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การสถาปนาพระราชอำนาจนำในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การค้าทางเรือสำเภาจีน-สยามยุคต้นรัตนโกสินทร์ การค้าสังคโลก
สังคมชนบทและภาคเศรษฐกิจข้าวของไทย 2475 การปฏิวัติสยาม จอมพล ป.พิบูลสงคราม กับการเมืองไทยสมัยใหม่ ไทย-พม่า-ลาวและกัมพูชา
ประชาธิปไตยในอเมริกา 1 ประชาธิปไตยในอเมริกา 2 ประวัติศาสตร์พม่า สังคมไทย ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๔๑๖
การสร้างชาติมาเลเซียและสิงคโปร์ เจ้าสัว ขุนศึก ศักดินา ปัญญาชนและคนสามัญ ประวัติการเมืองไทยสยาม พ.ศ.2475-2500 ฟิลิปปินส์ จากสงครามโลกครั้งที่ 2 สู่พลังประชาชน
อยุธยา ประวัติศาสตร์และการเมือง อวสาน สมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสยาม นี่ เสียมกุก หลวงวิจิตรวาทการกับบทละครประวัติศาสตร์


อันล่วงละเมิดมิได้ การเงินและการธนาคารในประเทศไทย

ปรัชญา

ปรัชญาประวัติศาสตร์ การเคลื่อนไหวของยุวสงฆ์ไทยรุ่นแรก พ.ศ.2477-2484 พุทธธรรม ปรัชญากรีก
ปรัชญา 1 ปรัชญาการเมือง ยูโทเปีย ทฤษฎีการเมืองตะวันตก เล่มหนึ่ง
ปรัชญา 2 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น บทวิเคราะห์โสเกรตีส ชีวิตและความคิดของนักปรัชญา เล่ม 1 ชีวิตและความคิดของนักปรัชญา เล่ม 2
ฝรั่งเศส-วิวัฒนาการของความคิดในสิบศตวรรษจากยุคแรกเริ่มถึง ค.ศ.1800 แนวความคิดทฤษฏีทางสังคม ตอน เกออร์ก ซิมเมล แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา ตอน ชาร์ลส์ ฮอร์ตัน คูลี่ย์ และ ยอร์จ เฮอร์เบิร์ต มี้ด แนวความคิดทฤษฎีทางสังตมวิทยา ตอน แมกซ์ เวเบอร์
แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา ตอน ออกัสต์ กองต์ แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา ตอน เอมิล เดอร์ไคม์ แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา ตอน เฮอร์เบิร์ต สเปนเซอร์ โสกราตีสอะมะเอะ แก่นแท้จิตใจคนญี่ปุ่น

ภาษาและวรรณคดี

ความเป็นมาของคำสยาม ไทย ลาวและขอม ประวัติการประพันธ์นวนิยายไทย วรรณคดี ภาษาศาสตร์
ชุดชีวิตและงาน น.ม.ส วรรณคดีเปรียบเทียบ วรรณกรรมละครของ แบร์ทอลท์ เบรคชท์ การศึกษาเชิงวิจารณ์ มหาชาติลานนาการศึกษาในฐานะที่เป็นวรรณคดีท้องถิ่น
นวนิยายฝรั่งเศสยุคใหม่ ชีวิตและงานของ อังเดร มาลโรซ์ นักคิดนักเขียนชาวฝรั่งเศส การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต นี่ เสียมกุก
หลวงวิจิตรวาทการกับบทละครประวัติศาสตร์ อันล่วงละเมิดมิได้ คุณค่าและลักษณะเด่นของวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พ.ศ.2325-2394 ยี่สิบสี่ดวงตา

วิเคราะห์รสวรรณคดีไทย
ภูมิศาสตร์

ภูมิศาสตร์กายภาพ เล่ม 1 ภูมิศาสตร์กายภาพ เล่ม 2 การอ่านแผนที่และตีความรูปถ่ายทางอากาศ ภูมิศาสตร์ประเทศไทย

เขตแดนของเรา

ประมวล สนธิสัญญา อนุสัญญา ความตกลง บันทึกความเข้าใจ และแผนที่ ระหว่างสยามประเทศไทยกับประเทศอาเซียนเพื่อนบ้าน: กัมพูชา–ลาว–พม่า–มาเลเซีย
(Collected Treaties – Conventions –Agreements – Memorandum of Understanding and Maps Between Siam/Thailand – Cambodia – Laos – Burma – Malaysia)
โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ศาลโลก–ศาลอนุญาโตตุลาการ กับข้อพิพาทระหว่างประเทศ
(International Court of Justices– Permanent Court of Arbitration)
โดย พนัส ทัศนียานนท์, ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช, วิพล กิติทัศนาสรชัย
เขตแดนเวียดนาม–จีน–กัมพูชา–ลาว
(Boundaries of Vietnam-China-Cambodia-Laos)
โดย พิเชฐ สายพันธ์ และ สุริยา คำหว่าน
เขตแดนจีน–รัสเซีย–มองโกเลีย
(Boundaries of China–Russia and Mongolia)
โดย พวงทอง ภวัครพันธุ์และ รณพล มาสันติสุข
เขตแดนฝรั่งเศส–เนเธอร์แลนด์–แม่น้ำดานูบ
(Boundaries of France–The Netherlands and The Danube River)
โดย มรกต เจวจินดา ไมเออร์ และอัครพงษ์ ค่ำคูณ
เขตแดนสยามประเทศไทย–มาเลเซีย–พม่า–ลาว–กัมพูชา
(Boundaries of Siam/Thailand–Malaysia – Burma–Laos –Cambodia)
โดย อรอนงค์ ทิพย์พิมล, ธนศักดิ์ สายจำปา, ดุลยภาค ปรีชารัชช, สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี,
อัครพงษ์ ค่ำคูณ
แผนที่ “สยามประเทศไทย” สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
(Map of Siam and Thailand: Bangkok Period)


สิทธิมนุษยชน

การเปลี่ยแปลงทางเศรษฐกิจ
กับปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากสตรีไทยกับปัญหาสิทธิมนุษยชนสภาพสิทธิของสลัม
สิทธิการสื่อสารในประเทศไทยสิทธิมนุษยชนกับลูกจ้างในประเทศไทยสิทธิมนุษยชนและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทยสี่จังหวัดภาคใต้กับปัญหาสิทธิมนุษยชนการประถมศึกษาในชนบทไทย


เพิ่มเติมประวัติศาสตร์กฎหมายไทย เล่ม ๑ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย เล่ม ๒สิทธิมนุษยชนและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทย


ไทย-พม่า-ลาวและกัมพูชาประชาธิปไตยในอเมริกา 1ประชาธิปไตยในอเมริกา 2ประวัติศาสตร์พม่า
สังคมไทย ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๔๑๖การสร้างชาติมาเลเซียและสิงคโปร์เจ้าสัว ขุนศึก ศักดินา ปัญญาชนและคนสามัญประวัติการเมืองไทยสยาม พ.ศ.2475-2500
ฟิลิปปินส์ จากสงครามโลกครั้งที่ 2 สู่พลังประชาชนอยุธยา ประวัติศาสตร์และการเมืองอวสาน สมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสยามเมืองไทย-หลังทักษิณ 4
เมืองไทย-หลังทักษิณ 5สภาพสิทธิของสลัมสิทธิมนุษยชนกับลูกจ้างในประเทศไทยเสน่ห์ จามริก: รัฐศาสตร์กับการเมืองไทย
ข้าวกับมนุษย์-นิเวศวิทยาทางการเกษตรในเอเขัยอาคเนย์มอญ-เขมรศึกษาชนชาติต่างๆในแหลมอินโดจีนความเป็นมาของคำสยาม ไทย ลาวและขอม
BARRIERS AND BRIDGES FOR RURAL DEVELOPMENTตำนานคนไตแนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา ตอน คาร์ล มาร์กซ์แนวความคิดทฤษฏีทางสังคม ตอน เกออร์ก ซิมเมล
แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา ตอน ชาร์ลส์ ฮอร์ตัน คูลี่ย์ และ ยอร์จ เฮอร์เบิร์ต มี้ดแนวความคิดทฤษฎีทางสังตมวิทยา ตอน แมกซ์ เวเบอร์แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา ตอน ออกัสต์ กองต์แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา ตอน เอมิล เดอร์ไคม์
แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา ตอน เฮอร์เบิร์ต สเปนเซอร์

2 comments:

ข่าวยอดนิยม รอบสัปดาห์

คุณคิดอย่างไรกับมาตรา 112

ท่านชื่นชอบพรรคการเมืองใด

ชมสารคดีชั้นนำมากมาย