ประกาศ:

หยุดการอัพเดท ตั้งแต่ ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป ให้เข้าชมที่ thaitvnews2014.blogspot.com

Sunday, January 29, 2012

ม. 112 ภาพสะท้อนวิกฤติอัตลักษณ์ "ความเป็นไทย"

รายการ Intelligence ประจำวันที่ 29 ม.ค. 2555

ศ. นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ กล่าวนำในการปาฐกถา หัวข้อ ทำไมต้องแก้ไขมาตรา 112 ในวันเปิดตัวคณะกรรมการรณรงค์แก้ไขมาตรา 112 หรือ ครก. 112 โดยให้เหตุผลว่า สถิติของคดีที่เกิดจากการฟ้องร้องคดีสูงขึ้นมากส่งผลกระทบต่อ บุคคล และสถาบัน , การดูหมิ่น หมิ่นประมาท อาฆาดมาดร้ายไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน , ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ควรทำให้สถาบันเป็นปรปักษ์กับระบอบประชาธิปไตย , ระบอบกษัตริย์ดำรงอยู่ใน 30 ประเทศ มีการอนุวัฒน์ตามระบอบประชาธิปไตย และที่สำคัญ มาตรา 112 เปิดช่องให้ฉ้อฉลเจตจำนงได้ง่าย

ศ. นิธิ สะท้อนมุมมองในฐานะนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ว่า ความขัดแย้งทางอุดมกาณ์ทางการเมืองของสังคมไทยทุกวันนี้ คือ ความขัดแย้งเรื่องอัตลักษณ์ "ความเป็นไทย" ซึ่งมีลักษณะไม่คงที่ แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา โดยยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่า ในปี พ.ศ. 2475 อัตลักษณ์ของความเป็นไทย คือ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ แต่ช่วงปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมาอัตลักษณ์
ความเป็นไทย ถูกขับเน้นอยู่ที่ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดย "รัฐธรรมนูญ" ถูดลดทอนความสำคัญลงไป แต่ในระยะ 20 ปีที่ผ่านมา กระแสเรียกร้อง "ประชาธิปไตย" พุ่งสูงขึ้น โดยเฉพาะเหตุการณ์ เม.ย. - พค. 53 ที่มีกระแสเรียกร้อง ประชาธิปไตย สิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียม

ปัญหาของบทบัญญัติมาตรา 112 คือ การจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต ศ.นิธิ มองว่า สถาบันกษัตริย์ที่ดำรงอยู่ทั่วโลก ต้องมีการปรับตัวไปตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง จึงต้องมีการจัดวางพื้นที่ที่เหมาะสมให้ สถาบันกษัตริย์ ดำรงอยู่คู่กับระบอบประชาธิปไตย

Produced by VoiceTV

1 comment:

ข่าวยอดนิยม รอบสัปดาห์

คุณคิดอย่างไรกับมาตรา 112

ท่านชื่นชอบพรรคการเมืองใด

ชมสารคดีชั้นนำมากมาย