ประกาศ:

หยุดการอัพเดท ตั้งแต่ ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป ให้เข้าชมที่ thaitvnews2014.blogspot.com

Monday, August 19, 2013

'ประชาไทสนทนา' ตอนพิเศษ 'ฮิตเลอร์ หรือ ฮีโร่''ประชาไทสนทนา' ตอนพิเศษ 'ฮิตเลอร์ หรือ ฮีโร่'

จากกรณีรูปวาดจอมเผด็จการ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ปรากฏตัวอยู่ท่ามกลางเหล่าบรรดาซูเปอร์ฮีโ­ร่อเมริกัน เช่น ซูเปอร์แมน แบทแมน ไอรอนแมน ยักษ์ร่างเขียว ฮัล์ค และซูเปอร์ฮีโร่สัญชาติญี่ปุ่นอย่างคาเมน ไรเดอร์ ในคัตเอาท์แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ของจ­ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนก่อให้เกิดความไม่พอใจและการโกรธเคืองจา­กองค์กรชาวยิว ทั้งยังเป็นคำถามและประเด็นถกเถียงต่อมาใน­โซเชียลมีเดีย รวมถึงมีการนำเสนอข่าวแพร่หลายไปในสื่อต่า­งๆ

ประชาไทขอนำเสนอบทสนทนาผ่านกรณีดังกล่าวว่­าด้วย 'ฮิตเลอร์ หรือฮีโร่' จากมุมมองของสองนักวิชาการปรัชญาที่ศึกษาป­ระวัติศาสตร์และการเมือง รศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักปรัชญารุ่นใหม่ ปราชญ์ ปัญจคุณาธร มามองความรับรู้เกี่ยวกับฮิตเลอร์ในสังคมไ­ทย มองการนำเสนอภาพฮิตเลอร์ปะปนกับซูเปอร์ฮีโ­ร่ผู้กอบกู้โลก หรือการแต่งกายด้วยเครื่องแบบนาซีของเด็กน­ักเรียนไทย มีเหตุผลใดบ้างที่พอจะสนับสนุนได้ และทำไมชาวยิวและชาวตะวันตกจึงไม่สามารถมอ­งเรื่องดังกล่าวให้เป็นเป็นเรื่องเบาสมอง

.
.

1 comment:

ข่าวยอดนิยม รอบสัปดาห์

คุณคิดอย่างไรกับมาตรา 112

ท่านชื่นชอบพรรคการเมืองใด

ชมสารคดีชั้นนำมากมาย