ประกาศ:

หยุดการอัพเดท ตั้งแต่ ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป ให้เข้าชมที่ thaitvnews2014.blogspot.com

Friday, August 9, 2013

คลิปเสวนา กษัตริย์ศึกษาในรัฐไทย

นักประวัติศาสตร์ เปิดโปงขบวนการ 'ล้มราษฎร' หลัง 2475อ. ณัฐพล ใจจริง กษัตริย์ศึกษาในรัฐไทย รัฐไทยกับการศึกษาสถาบันกษัตริย์ 31-7-2013
กษัตริย์ศึกษาในรัฐไทย รัฐไทยกับการศึกษาสถาบันกษัตริย์
ในโอกาสเปิดตัวหนังสือ ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ: ความเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติส­ยาม
(พ.ศ. 2475 -2500) หนังสือชุดกษัตริย์ศึกษา โดย ณัฐพล ใจจริง
วิทยากร
* สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
* ปิยบุตร แสงกนกกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
* สติธร ธนานิธิโชติ นักวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
* ณัฐพล ใจจริง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
วันพุธ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 น. -- 16.30 น.

ห้องประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 ตึกอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโดย ภาควิชาประวัติศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน
ถ่ายทอสดโดยทีมงาน ม้าเร็ว SHTV
http://speedhorsetv.blogspot.com/


1 comment:

ข่าวยอดนิยม รอบสัปดาห์

คุณคิดอย่างไรกับมาตรา 112

ท่านชื่นชอบพรรคการเมืองใด

ชมสารคดีชั้นนำมากมาย