ประกาศ:

หยุดการอัพเดท ตั้งแต่ ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป ให้เข้าชมที่ thaitvnews2014.blogspot.com

Wednesday, August 14, 2013

Katherine Bowie: ข้อท้าทายของประวัติศาสตร์นิพนธ์ว่าด้วยสิทธิการเลือกตั้งสตรีไทย

การบรรยายหัวข้อ "Thailand's Unique Challenge to the Historiography of Women's Suffrage" โดยศาสตราจารย์แคเธอรีน โบวี (Katherine A. Bowie) ผู้อำนวยการศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับการบรรยายดังกล่าว จัดโดย สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม ร่วมกับ โครงการปริญญาโทสาขาวิชาการพัฒนาระหว่างปร­ะเทศ (International Development Studies) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1 comment:

ข่าวยอดนิยม รอบสัปดาห์

คุณคิดอย่างไรกับมาตรา 112

ท่านชื่นชอบพรรคการเมืองใด

ชมสารคดีชั้นนำมากมาย